Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Náhradné diely autobusy Mercedes Benz - 10372-MST 1,360,100.00 € 23.03.2020
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC. - 10157-MST 6,000,026.50 € 23.03.2020
10:00
Slovenská správa ciest
Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja - 7987-MSS 656,520.00 € 23.03.2020
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov - 9941-MSS 256,224.33 € 23.03.2020
10:00
Mesto Humenné
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“ - 10220-MSP 5,833,333.33 € 23.03.2020
10:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa - 10451-WYP 320,399.88 € 23.03.2020
10:00
Mesto Žilina
Elektrochirurgický prístroj - 10483-MST 171,331.67 € 23.03.2020
13:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS - 9633-MST 924,035.94 € 24.03.2020
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov - 10077-MSS 870,000.00 € 24.03.2020
09:00
Technické služby mesta Galanta
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy - 10578-WYP 276,319.98 € 24.03.2020
09:00
Stredná odborná škola chemická
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov - 10140-MSS 1,600,000.00 € 24.03.2020
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dodávkové automobily do 3,5 tony - 10495-MST 502,060.00 € 24.03.2020
10:00
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál – Chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks - 10496-MST 4,880.00 € 24.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“ - 10217-MUS 5,000,000.00 € 24.03.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom - 10042-MST 569,537.60 € 25.03.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum - 10497-MST 750,000.00 € 25.03.2020
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP – komplexný projekt pre manažment údajov - 10160-MSS 2,409,048.00 € 25.03.2020
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Návesová súprava - 10215-MST 5,602,000.00 € 25.03.2020
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA VEĽKÉ KAPUŠANY - 10537-WYP 639,472.02 € 25.03.2020
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Klinická štúdia v oblasti biomedicínskeho výskumu - 10219-MSS 831,333.33 € 26.03.2020
08:00
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 181 - 200 / 221
27.02.2020 18:32:42