Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Upratovacie a čistiace služby - 13188-MSS 310,000.00 € 18.06.2019
09:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - Rekonštrukcia tankovacieho plavidla - 11948-MSS 1,919,000.00 € 18.06.2019
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - Rekonštrukcia korčekového bagra - 11949-MSS 3,350,800.00 € 18.06.2019
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava - 13228-WYP 1,030,654.11 € 18.06.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Základné potraviny - 13479-MST 1,410,666.00 € 18.06.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Sanácia lokalít - 12857-MSS 4,741,916.17 € 18.06.2019
10:00
Rudné bane, štátny podnik
Vybavenie dielne – autoservis - 13094-MST 245,560.51 € 19.06.2019
10:00
Stredná odborná škola
Zníženie energetickej náročnosti výrobného objektu v spoločnosti A-Z LOKOMAT s.r.o. - 12909-WYP 329,569.15 € 19.06.2019
15:00
A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Nákup súčastí zvodidiel NH4 - 13087-MST 2,500,000.00 € 20.06.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Cyklotrasa Gbely Adamov 1. a 2. časť - 13251-WYP 389,170.88 € 20.06.2019
09:00
Mesto Gbely
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY - 13088-MST 20.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - 13480-MST 1,781,000.00 € 20.06.2019
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - 13481-MST 870,000.00 € 20.06.2019
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Modernizácia objektu polikliniky - vybudovanie CIZS - medicínske prístroje - 13394-MST 404,680.00 € 20.06.2019
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
CNC vodorovná vyvrtávačka - 13397-MST 285,950.00 € 20.06.2019
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jelšava - zníženie energetickej náročnosti objektu - 13307-WYP 449,573.49 € 20.06.2019
10:00
Mesto Jelšava
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany - 13327-WYP 286,278.94 € 20.06.2019
13:00
Mesto Lipany
Poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov - 13252-MSS 850,000.00 € 21.06.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky - 13404-MST 3,569,200.00 € 21.06.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy - 13160-WYP 871,482.47 € 21.06.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 181 - 200 / 229
27.05.2019 05:33:11