Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Lieky ATC skupiny J05AP57 - 20668-MST 14,255,610.00 € 05.09.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD05 - 20669-MST 574,963.00 € 05.09.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica - 21814-MST 3,000,000.00 € 05.09.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
Nájom špeciálnych vozidiel ZZS s právom kúpy - 21963-MST 1,355,646.97 € 05.09.2019
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01 - 22423-WYP 1,170,180.49 € 05.09.2019
10:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa - 22470-MSS 4,522,412.00 € 05.09.2019
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rozvoj laboratórnej infraštruktúry – prístrojové vybavenie - 22402-MST 2,351,509.00 € 05.09.2019
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Verejné výberové konanie - plnenie lietadiel - 19207-MSS 05.09.2019
12:00
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná - 22958-WYP 1,399,158.74 € 05.09.2019
12:00
Mesto Trebišov
Elektronický vzdelávací systém (TA SNV) - 22722-WYT 153,996.78 € 06.09.2019
09:00
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin. - 22731-WYP 1,871,861.57 € 06.09.2019
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Obrábacie stroje - 22552-MST 275,145.67 € 06.09.2019
09:00
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
„Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ - 21150-MSS 763,317.00 € 06.09.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Nákup motorových vozidiel - 21956-MST 503,200.00 € 06.09.2019
10:00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Stravné poukážky pre zamestnancov - 22458-MSS 950,400.00 € 06.09.2019
10:00
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji - 22879-WYP 218,990.91 € 06.09.2019
10:00
Obec Veľká Čalomija
Zateplenie obecných objektov - stavebné práce - 22913-WYP 319,969.61 € 06.09.2019
10:00
Obec Radvaň nad Dunajom
Zriadenie detských jaslí v obci Iža - 18273-WYP 582,388.23 € 06.09.2019
10:00
Obec Iža
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa - 14249-WYT 139,445.00 € 07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
Systém ochrany majetku - 22624-MST 170,833.33 € 08.09.2019
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 201 - 220 / 290
18.08.2019 14:56:47