Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo - 22749-WYP 3,784,974.92 € 09.09.2019
13:00
Obec Golianovo
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 a 12 m - 22864-MST 5,866,524.50 € 10.09.2019
08:00
eurobus, a.s.
Michalovce,DK-zvýšenie energetickej efektívnosti budov-R - 22275-WYP 974,366.00 € 10.09.2019
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
„Mestský úrad Leopoldov“ - 18556-WYP 2,018,954.63 € 10.09.2019
09:00
Mesto Leopoldov
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup (2) - 22432-WYP 287,640.00 € 10.09.2019
09:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Diaľkovo ovládané úsekové odpínače - ACON - 17689-MST 6,300,000.00 € 10.09.2019
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK - 18689-WYP 750,000.00 € 10.09.2019
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutia garantovanej energetickej služby - 22471-MSS 1,150,000.00 € 10.09.2019
10:00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Služby technickej podpory a údržby a Služby aplikačného rozvoja informačného systému ITMS2014+ pre Miestne akčné skupiny - 22696-MSS 2,105,052.00 € 10.09.2019
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
I/64 Ivanka pri Nitre - oprava cesty - 22632-WYP 313,500.00 € 10.09.2019
10:00
Slovenská správa ciest
Výstavba MŠ v obci Hermanovce. - 22952-WYP 275,356.44 € 10.09.2019
11:00
Obec Hermanovce
Dodávka zemného plynu - 21961-MST 353,767.40 € 10.09.2019
15:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Špeciálne policajné vozidlá 4x4 SUV - 22622-MST 1,459,978.82 € 10.09.2019
22:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nákup automatických sčítačov dopravy - 22764-MST 600,000.00 € 11.09.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zdravotnícke prístroje - 21193-MST 1,082,779.83 € 11.09.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Filmová produkcia - 22844-MSS 593,643.33 € 11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí - 22845-MSS 597,023.70 € 11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Ostatné systémy ZVJS - SW - 22472-MSS 21,922,520.00 € 11.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
CT prístroj (3. kategória) - 22865-MST 823,000.00 € 11.09.2019
10:00
Národný onkologický ústav
Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - bager s výložníkom - 22763-MST 1,310,000.00 € 11.09.2019
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 241 - 260 / 290
18.08.2019 15:01:32