Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA - 14220-MST 15.07.2019
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Socializačné pomôcky a hygienické balíčky - 14292-MST 646,200.00 € 15.07.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výstrojné súčasti reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a výstrojné súčasti služobnej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru - 13028-MST 10,863,450.00 € 15.07.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Dr. Vodu č.14/398 Lučenec - 14374-WYP 313,134.80 € 15.07.2019
10:00
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l - 14222-MST 405,887.18 € 15.07.2019
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD - 13515-MSS 800,000.00 € 15.07.2019
10:00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia - 13643-MST 775,000.00 € 15.07.2019
10:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Vybavenie operačných sál - 14145-MST 671,473.52 € 15.07.2019
11:00
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021 - 14543-MSS 16,699,597.00 € 15.07.2019
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy - 13995-MUS 17,512,930.17 € 15.07.2019
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska - 14560-MSP 710,000.00 € 16.07.2019
08:00
Obec Chynorany
Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300 - 13382-MSS 17,296,025.19 € 16.07.2019
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) - 14057-MSS 1,775,040.00 € 16.07.2019
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj - 14672-MSS 2,600,000.00 € 16.07.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup hardvéru IKT - 14700-MST 818,000.00 € 16.07.2019
10:00
Technická univerzita vo Zvolene
Zhotovenie a dodanie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT) - 14544-MSS 950,000.00 € 16.07.2019
10:00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Osobné terénne automobily - 14699-MST 640,000.00 € 17.07.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll - 14291-MST 900,806.95 € 17.07.2019
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie - 14705-WYT 188,333.34 € 17.07.2019
10:00
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Zberný dvor Revúca - tovary - 14556-MST 571,596.33 € 17.07.2019
10:00
Mesto Revúca
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 241 - 260 / 284
20.06.2019 17:13:36