Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY - 10621-MUT 2,727,022.38 € 31.05.2019
12:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
VYBAVENIE UČEBNÍ - 10627-MST 541,410.50 € 31.05.2019
12:00
Mesto Čadca
ZŠ Nitrianske Pravno – pavilón A – rekonštrukcia elektroinštalácie - 13217-WNP 151,370.44 € 31.05.2019
12:00
Obec Nitrianske Pravno
ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne - 13220-WNP 105,289.80 € 31.05.2019
12:00
Obec Nitrica
ZŠ a MŠ Nitrica – havária elektroinštalácie - 13221-WNP 167,363.41 € 31.05.2019
12:00
Obec Nitrica
Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster - 12444-WYP 350,000.00 € 31.05.2019
12:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ZŠ Dolná Poruba – rekonštrukcia telocvične - havária - 13301-WNP 86,576.97 € 31.05.2019
12:00
Obec Dolná Poruba
ZŠ Dolná Poruba – havária elektroinštalácie - 13302-WNP 158,209.17 € 31.05.2019
12:00
Obec Dolná Poruba
Zateplenie budovy materskej školy - 12848-WYP 551,468.10 € 03.06.2019
08:30
Obec Pusté Úľany
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty - 10423-WYP 470,262.00 € 03.06.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Budova klinickej a radiačnej onkológie - ožarovne, ambulantná časť + stacionár NADSTAVBA, STAVEBNÉ ÚPRAVY - 10640-WYP 582,498.70 € 03.06.2019
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Nadstavba a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ - 12847-WYP 386,576.10 € 03.06.2019
09:00
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Rekonštrukcia ES Nové Mesto - R8135 - 10979-MUP 9,000,000.00 € 03.06.2019
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR - 8450-MST 1,339,698.50 € 03.06.2019
10:00
Národná transfúzna služba SR
Skiaskopicko – skiagrafická stena s C ramenom - 10086-MST 437,000.00 € 03.06.2019
10:00
Národný onkologický ústav
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika - 10088-MST 580,735.66 € 03.06.2019
10:00
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zdravotné stredisko - Gabčíkovo - 12891-WYP 719,560.08 € 03.06.2019
10:00
Obec Gabčíkovo
Zabezpečenie strážnej služby CVTI SR, Lamačská cesta 8/A - 13419-WNS 211,200.00 € 03.06.2019
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku - 12843-WYT 121,760.00 € 03.06.2019
10:00
Národný onkologický ústav
Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál – Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 – 5,846 - 12634-WYP 921,185.26 € 03.06.2019
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 41 - 60 / 229
27.05.2019 06:03:28