Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce - Mokrý Háj, km 12,480 - 14,900 - 15831-WYP 212,724.02 € 24.07.2019
11:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce - Trebatice, km 48,20 - 49,30 - 16088-WYP 244,306.33 € 24.07.2019
11:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
„Detské ihrisko pri archeologickej zóne“ - 16249-WNT 10,000.00 € 24.07.2019
12:00
Obec Krásno
HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu– II. Etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu - 16090-WYP 250,214.46 € 24.07.2019
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE - 15219-MSS 25.07.2019
09:00
eustream, a.s.
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce - 15241-MST 654,716.58 € 25.07.2019
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch - 16499-WYS 196,450.00 € 25.07.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov - 17008-WNP 155,550.00 € 25.07.2019
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV - 14646-WYP 1,737,956.47 € 25.07.2019
09:00
Nitrianska investičná, s.r.o.
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová - 15638-WYP 208,069.75 € 25.07.2019
09:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zemný plyn_ - 15075-MST 5,600,000.00 € 25.07.2019
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime - 17242-WYT 219,473.33 € 25.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Rekonštrukcia cesty III/1295 Trnava - Suchá nad Parnou, km 0,410 - 6,208 - 15856-WYP 1,373,963.21 € 25.07.2019
11:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
ST-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SPOLOČNOSTI STATOK S. R. O. - 15228-MSS 268,643.02 € 25.07.2019
12:00
STATOK s. r. o.
Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry - 15227-MSS 4,884,375.00 € 26.07.2019
09:00
Úrad pre verejné obstarávanie
Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice Barca - 15871-WYP 368,810.45 € 26.07.2019
09:00
Stredná odborná škola veterinárna
Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen - 15903-WYP 1,250,000.00 € 26.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky - 16465-WYT 85,854.00 € 26.07.2019
09:00
Stredná priemyselná škola strojnícka
Podpora telefónnych ústrední - 16927-WYS 142,904.00 € 26.07.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2 - 15869-WYP 570,782.93 € 26.07.2019
10:00
Mesto Trnava
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 41 - 60 / 307
20.07.2019 01:38:20