Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Operatívny leasing - 8659-MSS 858,920.72 € 04.03.2020
10:00
Technická univerzita v Košiciach
Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov - 6386-MSS 905,105.33 € 04.03.2020
10:00
Mesto Lučenec
Informačný systém pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti (vývoj aplikačného softvéru) - 7022-MSS 300,693.33 € 04.03.2020
10:00
A-Power, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná - 5644-WYP 491,744.35 € 04.03.2020
10:00
Obec Kameničná
Operačný mikroskop pre neurochirurgiu - 5648-MST 393,000.00 € 04.03.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MZ-1_Prístavba materskej školy v meste Želiezovce, mestská časť Mikula - 9700-WYP 286,307.54 € 04.03.2020
12:00
Mesto Želiezovce
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač - 6387-MSS 1,600,000.00 € 05.03.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okrese Michalovce, Sobrance a Trebišov: „III/3797 Bunkovce – Blatné Remety – stavebná úprava cesty“ - 7390-MSP 356,218.15 € 05.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice–okolie: „III/3295 Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty“ - 7392-MSP 683,822.88 € 05.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
Stavebné úpravy plôch M. Nešpora 17-21 - 10417-WNP 43,078.32 € 05.03.2020
09:00
Mesto Prešov
Kontrastné látky - 6385-MST 670,236.16 € 05.03.2020
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO - 7401-MSS 272,996.00 € 05.03.2020
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Informačný systém Centra právnej pomoci - 7402-MSS 14,132,390.60 € 05.03.2020
10:00
Centrum Právnej Pomoci
Odborné vzdelávanie zamestnancov - 7403-MSS 2,548,401.00 € 05.03.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty – Malokarpatský expres - 9982-WYS 137,280.00 € 05.03.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve - 8662-MSS 1,025,925.98 € 06.03.2020
09:00
Obec Dolný Ohaj
Autobatérie - 9133-MST 235,700.00 € 06.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa – modernizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva - 9788-WYP 343,221.38 € 06.03.2020
09:00
Mesto Levoča
Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove - 9767-WYP 289,855.43 € 06.03.2020
09:00
Obec Michal na Ostrove
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti – 2.etapa - 10178-WYT 138,538.33 € 06.03.2020
09:00
ARRIVA Liorbus, a.s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 41 - 60 / 221
27.02.2020 19:05:35