Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN - 15170-MST 586,000.00 € 30.07.2019
09:00
AAH PLASTICS s.r.o.
Súkromná materská škola Motýlik Nový Cabaj - Stavba - 16926-WYP 268,450.00 € 06.08.2019
09:00
AZET SERVIS s.r.o.
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov - 17404-WYS 160,000.00 € 29.07.2019
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - 15304-WYP 1,241,018.34 € 30.07.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN - 15651-MRS 1,680,954.96 € 30.07.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina - 15315-WYT 128,169.41 € 22.07.2019
12:00
Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o. - 17660-MST 1,187,999.67 € 16.08.2019
10:00
CIPI, s.r.o.
Rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek v Komárne - 15055-WYP 2,184,487.00 € 12.08.2019
10:00
COM-therm, spol. s r.o.
Nákup potravín - 17072-MST 590,806.22 € 12.08.2019
10:00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12
Obstaranie technológií pre DREVINSLOVAKIA spol.s r.o. - 14910-MST 514,326.66 € 26.07.2019
16:00
DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+ - 16032-MSS 3,757,363.00 € 22.07.2019
10:00
DataCentrum
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary - 15171-MST 249,200.33 € 30.07.2019
09:00
Distrib Capital, s.r.o.
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre - 14888-MSS 576,000.00 € 22.07.2019
09:00
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov - 17008-WNP 155,550.00 € 25.07.2019
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Trolejový drôt drážkovaný medený - 16868-WYT 90,000.00 € 29.07.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Električková trať Americké námestie - 16021-MSP 3,000,000.00 € 02.08.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu. - 15680-MST 171,615.00 € 30.08.2019
09:00
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.- Technológia - 16832-WYT 140,950.00 € 30.07.2019
09:00
EVENT 4 YOU s.r.o.
Dodávka hardware a software pre projekt „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ - 16712-WYS 104,677.75 € 29.07.2019
12:00
Energetika Sereď, s.r.o.
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021 - 17414-WYS 103,500.00 € 12.08.2019
08:30
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 1 - 20 / 307
20.07.2019 01:34:27