Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zníženie energetickej náročnosti výrobného objektu v spoločnosti A-Z LOKOMAT s.r.o. - 12909-WYP 329,569.15 € 19.06.2019
15:00
A-Z LOKOMAT, s.r.o.
CNC vodorovná vyvrtávačka - 13397-MST 285,950.00 € 20.06.2019
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava - 12808-WYP 756,099.60 € 10.06.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava - 13228-WYP 1,030,654.11 € 18.06.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení - 13083-MSS 230,318.00 € 25.06.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. - 11981-MSS 347,738.82 € 04.06.2019
09:00
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Nadstavba a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ - 12847-WYP 386,576.10 € 03.06.2019
09:00
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Nadstavba SSOŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ - 13163-WYP 386,576.10 € 06.06.2019
09:00
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Zabezpečenie strážnej služby CVTI SR, Lamačská cesta 8/A - 13419-WNS 211,200.00 € 03.06.2019
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál - 12949-MUT 426,939.00 € 17.06.2019
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Čistenie vozidiel MHD - 13077-MSS 1,171,283.00 € 13.06.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky FN Nitra - 9313-MSP 7,014,799.00 € 29.05.2019
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Združená dodávka elektrickej energie - 13399-MST 333,930.00 € 17.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Združená dodávka zemného plynu - 13400-MST 388,940.00 € 28.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu - 13197-MST 1,510,500.00 € 14.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY - 13088-MST 20.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA - 12684-MSP 87,091,110.00 € 12.08.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Budova klinickej a radiačnej onkológie - ožarovne, ambulantná časť + stacionár NADSTAVBA, STAVEBNÉ ÚPRAVY - 10640-WYP 582,498.70 € 03.06.2019
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy - 13160-WYP 871,482.47 € 21.06.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase - 13249-MSS 154,516.67 € 26.06.2019
11:00
GRISSP, j.s.a.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 229
27.05.2019 05:58:29