Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo" - 9613-WYP 219,445.49 € 06.03.2020
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
2020-02 Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál - 9165-MST 567,700.00 € 09.03.2020
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
ACCORD - Rekonštrukcia výťahov - 10007-WYP 1,292,650.00 € 31.03.2020
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“ - 10217-MUS 5,000,000.00 € 24.03.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Asfaltový betón - 9735-MST 4,552,573.34 € 12.03.2020
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Autobatérie - 9133-MST 235,700.00 € 06.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Batériový motorový systém s nabíjačkou – rekonštrukcia a vybudovanie operačných sál - 10037-MST 63,252.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Bevlava - Cyklotrasa Bečva - Vlára - Váh, úsek Horné Srnie - 9696-WYP 548,332.62 € 10.03.2020
10:00
Obec Horné Srnie
Bifázický defibrilátor - 2 ks - 9811-MST 17,924.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice–okolie: „III/3295 Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty“ - 7392-MSP 683,822.88 € 05.03.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
Centralizovaný systém súdneho riadenia - CSSR a súvisiace služby - 5659-MSS 23,142,839.00 € 02.03.2020
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov - 9567-WYP 1,457,800.82 € 03.03.2020
09:30
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP – komplexný projekt pre manažment údajov - 10160-MSS 2,409,048.00 € 25.03.2020
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Chemický posypový materiál NaCl - 10363-MST 3,283,500.00 € 23.03.2020
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Deratizácia - 8626-MSS 903,250.00 € 02.03.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dialyzačné roztoky - 10039-MST 1,526,696.00 € 16.03.2020
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a výkon KD - 10493-MSS 3,800,000.00 € 02.04.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodanie brzdových klátikov pre ŽKV - 7387-MST 1,817,600.00 € 03.03.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie - 10141-MST 1,319,882.95 € 20.03.2020
10:00
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie zemného plynu - 10142-MST 2,055,557.11 € 20.03.2020
10:15
ENERGO-SK, a.s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 1 - 20 / 221
27.02.2020 18:36:13