Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
"Modernizácia vybavenia odborných učební" - 14695-MST 262,303.81 € 29.07.2019
12:00
Mesto Šahy
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky - 17669-MST 1,886,706.40 € 14.08.2019
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Anestéziologický prístroj - 10 ks - 14915-MST 22.07.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Audit účtovnej jednotky - 18182-MSS 880,000.00 € 20.08.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021 - 17414-WYS 103,500.00 € 12.08.2019
08:30
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu - 18196-MST 11,430,180.00 € 30.08.2019
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa - 16013-WYP 598,237.94 € 16.08.2019
10:00
Obec Seňa
Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Marcelová - 15614-WYP 416,371.72 € 23.07.2019
10:00
Obec Marcelová
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb - 16052-MST 1,461,417.00 € 08.08.2019
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cement zmesový - 14918-MST 234,775.00 € 22.07.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Spišská Stará Ves - stavebné práce - 15425-WYP 670,874.51 € 26.07.2019
15:00
Mesto Spišská Stará Ves
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Kežmarok, stavebé práce - 16299-WYP 4,386,882.19 € 02.09.2019
10:00
Mesto Kežmarok
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti -Topoľčianky - 16236-WYP 949,397.07 € 02.08.2019
15:00
Obec Topoľčianky
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa - 16012-WYP 814,040.35 € 16.08.2019
10:00
Obec Čaňa
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy - 16380-WYP 781,234.00 € 05.08.2019
10:00
Mesto Šahy
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy - 16047-MST 7,044,440.00 € 02.08.2019
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Cyklochodníky Mesta Nemšová. - 16223-WYP 367,871.93 € 29.07.2019
10:00
Mesto Nemšová
Cyklotrasa Sacravelo – Báč, Kyselica - 16181-WYP 387,820.06 € 01.08.2019
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko - 16539-WYP 799,004.45 € 30.07.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov - 17008-WNP 155,550.00 € 25.07.2019
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 1 - 20 / 307
20.07.2019 01:15:23