Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice - 10149-MST 221,144.10 € 19.03.2020
10:00
Mesto Košice
TLAČIARENSKE A PRÍBUZNÉ SLUŽBY - 4148-MSS 1,807,880.00 € 25.02.2020
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti - 4157-MST 677,475.00 € 28.02.2020
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Upratovacie, čistiace a sanitárne služby - 10197-WYS 170,000.00 € 12.03.2020
08:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany - 9390-WYP 2,660,835.19 € 02.03.2020
09:00
Obec Bystričany
Viacúčelové meteorologické stanice - 9610-WYT 138,715.00 € 24.02.2020
09:00
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach - 9927-WYT 73,614.43 € 12.03.2020
10:00
Obec Smolenice
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou - 10101-WYP 50,439.62 € 12.03.2020
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce - 5172-MUP 11,057,942.84 € 27.02.2020
10:00
Obec Drahovce
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre - 9450-WYP 355,884.10 € 11.03.2020
09:30
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK - 7033-WYS 170,920.00 € 24.02.2020
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica - 10245-WNS 45,000.00 € 02.03.2020
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja - 7987-MSS 656,520.00 € 23.03.2020
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine - 9805-MSS 464,505.00 € 13.03.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2020 - 5666-MSS 2,583,300.00 € 25.02.2020
09:00
Slovenská správa ciest
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT - 6358-WYP 289,531.80 € 28.02.2020
10:00
KYSUCA s.r.o.
Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO - 7401-MSS 272,996.00 € 05.03.2020
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš - 9755-WYP 508,755.12 € 12.03.2020
10:00
Domov pre seniorov Golden Age
Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany - 4580-WYP 430,000.00 € 27.02.2020
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR - 4562-MST 369,585.00 € 24.02.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 181 - 200 / 244
23.02.2020 14:48:22