Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište - 26434-WYP 88,282.43 € 04.11.2019
10:00
Košický samosprávny kraj
Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhoroď – Ruský Hrabovec - 25259-WYP 96,963.77 € 24.10.2019
10:00
Košický samosprávny kraj
Servis a opravy snežných skútrov - 25260-WYS 105,000.00 € 17.10.2019
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Služby v odpadovom hospodárstve - odvoz a likvidácia odpadu z obcí Nesvady a Imeľ - 25688-WYS 116,000.69 € 22.10.2019
14:00
Obec Nesvady
Softvér pre správu frekvenčného spektra v oblasti televíznej a rozhlasovej služby - 26102-MST 185,200.00 € 04.11.2019
12:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Spotrebný laboratórny materiál - 24847-MST 7,945,095.67 € 28.10.2019
09:00
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Spracovanie tendrovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie pre potreby preferencie MHD na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom“ - 25650-WNS 53,688.00 € 15.10.2019
09:00
Mesto Prešov
Stavebnotechnický dozor - 24979-MSS 2,433,000.00 € 25.10.2019
09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Stavebné práce a údržba miestnych komunikácií - 25043-MSP 5,753,803.80 € 04.11.2019
10:00
Mesto Lučenec
Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie - 25108-WYP 782,799.48 € 23.10.2019
10:00
Mesto Martin
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť- pokračovanie V3 Solinky. - 24607-MSP 3,766,136.80 € 22.10.2019
09:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov Mieru 1-11 - 25929-WNP 25,837.65 € 16.10.2019
09:00
Mesto Prešov
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad - sídlisko Sihoť Hlohovec - 24635-MST 126,510.11 € 21.10.2019
12:00
Mesto Hlohovec
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa - 26591-MST 213,093.36 € 08.11.2019
10:00
Mesto Trnava
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava - 24986-MSS 565,728.00 € 29.10.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy II - 26443-WYP 208,257.97 € 31.10.2019
09:00
Stredná zdravotná škola
Strážne a recepčné služby - 26729-MSS 270,000.00 € 12.11.2019
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb - 26728-MUT 5,713,410.90 € 12.11.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie - 26098-MST 12,057,240.00 € 04.11.2019
09:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technologická linka na výrobu zdravých pyré, baby food a 100% ovocno zeleninových štiav a smoothies - 24260-MST 975,000.00 € 15.10.2019
10:00
Boonex, s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 181 - 200 / 255
14.10.2019 10:30:00