Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 20240326_ZP NR ZMOS | Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad, Jelšovce 37, 95143, Jelšovce
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 9329 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  jed-vyzva Súťažné podklady 
  Príloha č. 4 SP Krycí list ponuky - ZP NR ZMOS Súťažné podklady 
  Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria - ZP NR ZMOS Súťažné podklady 
  Príloha č. 2 - Zoznam OM s predpokladaným množstvom odberu ZP - NR ZMOS PL Súťažné podklady 
  Príloha č. 1 - Zoznam VO pristupujúcich k VO - NR ZMOS PL Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 20240326_ZP NR ZMOS Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 20240326_ZP NR ZMOS Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 02:56:12