Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 20240618_EE NR ZMOS | Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad, Jelšovce 37, 95143, Jelšovce
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA SP č. I._ EE NR - ZMOS Súťažné podklady 
  Vysvetlenie - 15195 - MST Vysvetlenie  
  Oznámenie 15195 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 366810-2024 - Súťaž - TED Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  JED - výzva Príloha 
  Príloha č. 4 SP Krycí list ponuky - EE - NR ZMOS Príloha 
  Príloha č. 3 SP Návrh na plnenie kritéria - EE - NR ZMOS Príloha 
  Príloha č. 2 SP - Zoznam OM s predpokladaným množstvom odberu - EE - NR ZMOS Príloha 
  Príloha č. 1 SP - Zoznam VO pristupujúcich k VO - EE - NR ZMOS Príloha 
  Súťažné podklady - 20240618_EE NR ZMOS Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 20240618_EE NR ZMOS Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

22.07.2024 18:41:37