Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 20240328_ZP PZ - R | Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región, 1. mája 2, 95301, Zlaté Moravce
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania - 9673 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 9420 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 4 SP Krycí list ponuky - ZP - RZMO Požitavský región Príloha 
  Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria - RZMO Požitavský región PL Príloha 
  Príloha č. 2 - Zoznam OM s predpokladaným množstvom odberu ZP - RZMO Požitavský región Príloha 
  Príloha č. 1 - Zoznam VO pristupujúcich k VO - RZMO Požitavský región PL Príloha 
  Súťažné podklady - 20240328_ZP PZ - R Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 20240328_ZP PZ - R Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 03:02:57