Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | KS/VO/03-20/EL-KSVO | Obec Mužla, Mužla 711, 94352, Mužla
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

K tejto zakázke neboli zverejnené žiadne dokumenty.


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 10:40:26