Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v meste Senec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | Senec 01/2024 | Mesto Senec, Mierové nám. 14/8, 90301, Senec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Senec 01/2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha 3 Ocenenie predmetu zakazky Príloha 
  SP - Senec 01/2024 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2024-OJS101-00309840-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.06.2024 04:32:35