Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v obci Most pri Bratislave

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, 90046, Most pri Bratislave
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2024-OJS056-00165134-sk-ts Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha 2 cenová tabulka vykaz vymer _CAST_2 Príloha 
  Priloha 2 cenová tabulka vykaz vymer _CAST_1 Príloha 
  SP Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 04:21:57