Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | SAV 01/2023 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 5796/9, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Lehota na predkladanie ponúk

Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 11007293 | Kód: SAV 01/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

01.10.2023 11:15:39