Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | Skalica 01/2021 | Mesto Skalica, Nám. slobody 145/10, 90901, Skalica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 11562833 | Kód: Skalica 01/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:01:54