Exteriérový výbeh pre africkú faunu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | NZOO Bojnice 02/2019 | Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a Okolie 939/6, 97201, Bojnice
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Exteriérový výbeh pre africkú faunu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 58213024 | Kód: NZOO Bojnice 02/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

12.08.2022 19:20:15