LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 12478865 | Kód: NZOO Bojnice 03/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 informácia o zrušení UVO - 25164-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\12\18
18.12.2019
 OPRAVA - 25164-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\10\28
28.10.2019
 OPRAVA 09102019 - 25164-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\10\09
09.10.2019
 OPRAVA 08102019- 25164-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\10\08
08.10.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_25164-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\10\02
02.10.2019
02.12.2021 16:38:37