LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Bytové domy na ul. Kalinčiakova

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 43058257 | Kód: Vranov nad Topľou 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava k výzve na predloženie ponuky - 16967-WYP Výzva na predloženie ponuky
2021\04\13
13.04.2021
 PD a VV - 16967-WYP Príloha
2021\03\31
31.03.2021
 SP - 16967-WYP Súťažné podklady
2021\03\31
31.03.2021
 Vyzva na predkladanie ponuk -16967_WYP Výzva na predloženie ponuky
2021\03\31
31.03.2021
02.12.2021 17:25:08