LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 51136344 | Kód: Oravská Lesná 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Corigendum - 13830-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\06\20
20.06.2019
 P9.4 Stavebné povolenie Príloha
2019\06\03
03.06.2019
 P9.2 Vykaz vymer CIZS Oravska Lesna Príloha
2019\06\03
03.06.2019
 Projektová dokumentácia - ORLES Príloha
2019\06\03
03.06.2019
 Súťažné podklady - OL_13830-WYP Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
 Výzva na predkladanie ponuk_13830_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\06\03
03.06.2019
02.12.2021 17:48:24