LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 52333793 | Kód: 5958-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky oprava - 5958-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\04\24
24.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - oprava - 5958-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha 6 zoznam materiálov Príloha
2019\03\28
28.03.2019
 Vykaz vymer Príloha
2019\03\28
28.03.2019
 Projektova dokumentacia Príloha
2019\03\28
28.03.2019
 SP - 5958-WYP Súťažné podklady
2019\03\28
28.03.2019
 výzva zverejnená UVO 28032019 - 5958-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\03\28
28.03.2019
02.12.2021 16:57:55