LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 56755856 | Kód: SEA 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_32548-MSS - 32548-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2020-OJS177-426720-sk - SEA 01/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\11
11.09.2020
02.12.2021 16:59:07