LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Audit účtovnej jednotky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 57170215 | Kód: LESY SR 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení obstarávania - 18182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\09\05
05.09.2019
 CORRIGUNDUM - 18182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\12
12.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky CORRIGENDUM - 18182-MSS Výzva na predloženie ponuky
2019\08\01
01.08.2019
 Súťažné podklady - 18182-MSS Súťažné podklady
2019\07\19
19.07.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 18182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\19
19.07.2019
 Súťažné podklady _SP lesy final Súťažné podklady
2019\07\18
18.07.2019
 Oznamenie o vyhlaseni VO_EU vestnik_2019-OJS137-337574-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\18
18.07.2019
02.12.2021 17:14:31