LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 62516146 | Kód: McCarter 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 súťžané podklady_McCarter - 13647-MST Súťažné podklady
2019\05\29
29.05.2019
 Oznamenie_vyhlasenie_verejneho_obstaravania_13647_MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\05\29
29.05.2019
 Priloha k SP c 3 Príloha
2019\05\28
28.05.2019
 Oznamenie_vyhlasenie_VO_2019-OJS102-246517-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\05\28
28.05.2019
02.12.2021 17:12:47