LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Zberný dvor Revúca - tovary

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 71125159 | Kód: Revúca 02/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Corigendum - 14556 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\20
20.06.2019
 Oznamenie_Vyhlasenie_VO_UVO vestnik_14556_MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\17
17.06.2019
 SP_Revúca zberný dvor_17062019 Súťažné podklady
2019\06\17
17.06.2019
 Príloha č. 2 - Cenová tabuľka s výkazom výmer Príloha
2019\06\14
14.06.2019
 Súťažné podklady - Revúca 02/2019 Súťažné podklady
2019\06\14
14.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Revúca 02/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\14
14.06.2019
02.12.2021 17:28:52