LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Inforcentrum Kamzík

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 71955840 | Kód: MLB 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 oprava k výzve na predloženie ponuky - 21348-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\07\16
16.07.2020
 Oprava k výzve na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\07\06
06.07.2020
 oprava k výzve na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky
2020\06\26
26.06.2020
 OPRAVA K výzve na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\06\15
15.06.2020
 Vyzva na predkladanie ponuk - 21348_WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\06\02
02.06.2020
02.12.2021 16:58:30