SK  | 22.10.2017 08:15:43

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  ID:
66690778
  Kód:
2017/S145-298510, 11237-MSP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
01.08.2017 00:00:00
28.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  CORRIGENDUM 20.10.2017 Ostatné dokumenty  
  CORRIGENDUM_LPP_Otvaranie_ponuk_22092017 Ostatné dokumenty  
  CORRIGENDUM Du-Ka 19.9.2017 Ostatné dokumenty  
  Oznamenie_vyhlasenie_verejneho_obstaravania_11237_MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 2017-OJS145-298510-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

22.10.2017 08:15:43