Hlavné mesto SR Bratislava

Profil verejného obstarávateľa
 Hlavné mesto SR Bratislava - Profil verejného obstarávateľa
Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99

IČO : 00603481


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
5106 - MSS, 2018/S 070-155133, MAGS OVO 42281/2018 Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála 2019\05\21
2017/S145-298510, 11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 2019\03\31
2018/S 134-305747, MAGS OVO 46561/2016, 9782 - MSS Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia 2018\12\31
9581-MSS, 2018/S 132-300737, MAGS OVO 46560/2018 Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia 2018\12\31
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 2018\06\29
7248 MSP Komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na ul. Astronomická v MČ Bratislava Ružinov 2017\12\31
14281-WYS Prevádzka kotolní Hlavného mesta SR Bratislavy 2017\11\27
9097 WYP Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarne nádrže na železnej studienke č.3 a č. 4 2016\08\02
24.09.2020 07:50:41