eZakazky - Nemocnica Poprad, a. s.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1380-WYS Pranie nemocničnej bielizne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
23.02.2019 01:27:05