Nemocnica Poprad, a. s.

Profil verejného obstarávateľa
 Nemocnica Poprad, a. s. - Profil verejného obstarávateľa
Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28
Poprad
05845

IČO : 36513458
DIČ : 2022127657
IČ DPH : SK2022127657


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Antiflogistiká - Diklofenak/orfenadriniumcitrát 2020\04\06
Iné liečivá respiračného systému - Surfaktant 2020\04\03
Antihemoragiká - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex 2020\04\03
Antihemoragiká - Fibrinogenum humanum 2020\04\02
NL/3/2019 Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s,, 2019\12\19
PL/4/2019 Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad 2019\11\12
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad 2019\09\06
13089-MST TEP implantáty 2019\08\21
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad 2019\07\26
Pranie nemocničnej bielizne 2019\07\03
Zabezpečenie servisu pre SPECT.CT Bright View a CT Philips Ingenuity 128 2018\12\15
Zemný plyn 2018\12\15
NL/4/2018 Elektrická energia 2018\12\04
31.03.2020 16:19:31