eZakazky - Krajská prokuratúra Prešov

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2 Spr 135/21/7700 Potraviny VaRC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.12.2021
10:00
Krajská prokuratúra Prešov
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.12.2021 17:10:54