Krajská prokuratúra Prešov

Profil verejného obstarávateľa
 Krajská prokuratúra Prešov - Profil verejného obstarávateľa
Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16
Prešov
080 01

IČO : 17069807


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
2 Spr 78/22/7700 Potraviny VaRC - 3 2022\05\16
2 Spr 34/22/7700 Potraviny VaRC - 2 2022\03\28
2 Spr 135/21/7700 Potraviny VaRC 2022\02\28
2 Spr /21/7700 Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 2021\12\20
2 Spr 20/210/7700 Zabezpečenie upratovacích a čistiach služieb v administratívnych budovách Krajskej prokuratúry Prešov a jej podriadených prokuratúr 2021\04\30
01.10.2023 13:24:47