Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
84/ME/2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.02.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 1 / 1
28.01.2021 12:31:01