Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32/ME/2019 „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.02.2020
09:00
Obec Kráľová pri Senci
Zobrazených: 1 - 1 / 1
27.01.2020 04:51:04