Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13193 - MST „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
28.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
12977 - WYP „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.06.2019
09:00
Obec Zemianska Olča
18/ME/2019 „Vybavenie školskej jedálne zariadeniami hromadného stravovania“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.06.2019
09:00
COMORRA SERVIS
17/ME/2019 „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
11:00
Obec Zemianska Olča
16/ME/2019 HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
09:00
Obec Iža
12/ME/2019 „Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2019
11:00
Obec Staškov
Zobrazených: 1 - 6 / 6
15.06.2019 22:37:09