„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“

Zákazka s nízkou hodnotou | 1/ME/Obec Hviezdoslavov | Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41, Hviezdoslavov
Lehota na predkladanie ponúk

„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14156647 | Kód: 1/ME/Obec Hviezdoslavov

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.08.2020 00:03:11