„Vypracovanie dokumentácie na účely územného konania pre návrh výstavby Športovej-multifunkčnej haly v Dunajskej Strede“

Zákazka s nízkou hodnotou | 39/ME/2021 | ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske nám. 1203, 929 01, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Vypracovanie dokumentácie na účely územného konania pre návrh výstavby Športovej-multifunkčnej haly v Dunajskej Strede“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28585720 | Kód: 39/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 04:59:32