„Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 17/ME/2019 | Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, 94614, Zemianska Olča
Lehota na predkladanie ponúk

„Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 32319087 | Kód: 17/ME/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

15.06.2019 23:38:40