Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 25/ME/2022 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Vyhodnocovanie ponúk

Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 36649544 | Kód: 25/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 19:28:47