„Dodávka zemného plynu pre ZŠ Staškov“

Zákazka s nízkou hodnotou | 52/ME/2022 | Základná škola, Staškov 502, Staškov 502, 02353, Staškov
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka zemného plynu pre ZŠ Staškov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45207554 | Kód: 52/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:00:00