Zabezpečenie kompletnej marketingovej stratégie spoločnosti pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“

Zákazka s nízkou hodnotou | NFP302030G119 | Redberry s.r.o., Cintorínska 258/31, 900 28, Ivanka pri Dunaji
Zverejňovanie dokladov

Zabezpečenie kompletnej marketingovej stratégie spoločnosti pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47450819 | Kód: NFP302030G119

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:23:45