„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 21/ME/2021 | REFAM s.r.o., Staničná, 924 01, Galanta
Vyhodnocovanie ponúk

„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 55717227 | Kód: 21/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.09.2021 08:39:11