„Vybavenie školskej jedálne zariadeniami hromadného stravovania“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 18/ME/2019 | COMORRA SERVIS, Športová 1, 94501, Komárno
Uzavretie zmluvy

„Vybavenie školskej jedálne zariadeniami hromadného stravovania“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 76278420 | Kód: 18/ME/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.08.2019 07:49:10