Modernizácia serverovej infraštruktúry mesta Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou | 10/2020/Dunajská Streda | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Modernizácia serverovej infraštruktúry mesta Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79360903 | Kód: 10/2020/Dunajská Streda

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:30:50