„Polytechnická učebňa – dielňa – IKT”

Zákazka s nízkou hodnotou | 4/ME/Drahovce | Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 92241, Drahovce
Vyhodnocovanie ponúk

„Polytechnická učebňa – dielňa – IKT”

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79899462 | Kód: 4/ME/Drahovce

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:00:17