Chlieb a pečivo

Zákazka s nízkou hodnotou | 80/ME/2022 | Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, 05801, Poprad
Vyhodnocovanie ponúk

Chlieb a pečivo

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89182648 | Kód: 80/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 12:40:59