REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodanie potravín pre Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 84331170 | Kód: 6/ME/2024

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 6/ME/2024 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2024\02\26
26.02.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 6/ME/2024 mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2024\02\26
26.02.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 6/ME/2024 mäso Výzva na uzavretie zmluvy
2024\02\25
25.02.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 6/ME/2024 mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2024\02\25
25.02.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 6/ME/2024 základné Výzva na uzavretie zmluvy
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 mrazené neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 mrazené neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 6/ME/2024 prijal základné Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\02\25
25.02.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
 Príloha - 6/ME/2024 Príloha
2024\01\17
17.01.2024
 Súťažné podklady - 6/ME/2024 Súťažné podklady
2024\01\17
17.01.2024
15.07.2024 04:28:58