REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 53348991 | Kód: 54/ME/2017

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zverejnenie zmluvy Ostatné dokumenty
2018\05\09
09.05.2018
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2017\06\15
15.06.2017
 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Výzva na predloženie ponuky
2017\05\23
23.05.2017
03.07.2020 11:42:32