Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) |  ID: 68207624

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v profile Ostatné dokumenty
2020\03\18
18.03.2020
 Úprava lehôt - Oznámenie Ostatné dokumenty
2020\01\21
21.01.2020
 Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu zo dňa 10.01.2020 a o oprave údajov v súťažných podkladoch Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Súťažné podklady po oprave Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu zo dňa 10.01.2020 a o oprave údajov v súťažných podkladoch Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Súťažné podklady - 2019/S 251-621693.pdf Súťažné podklady
2020\01\02
02.01.2020
 Súťažné podklady - 2019/S 251-621693 Súťažné podklady
2020\01\02
02.01.2020
05.04.2020 14:41:59