Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Profil verejného obstarávateľa

Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 11962298 | Kód: 04/2019-NaL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - Súťažné podklady_oprava_240120 Vysvetlenie
2020\01\24
24.01.2020
 Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch II Vysvetlenie
2020\01\24
24.01.2020
 Vysvetlenie - Súťažné podklady_oprava_220120 Vysvetlenie
2020\01\22
22.01.2020
 Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch Vysvetlenie
2020\01\22
22.01.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 35478-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\12\18
18.12.2019
 Súťažné podklady - 04/2019-NaL Súťažné podklady
2019\12\17
17.12.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 04/2019-NaL Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\12\17
17.12.2019
24.09.2020 08:01:31