Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob, Ulica Pri štadióne a Chorvátska ulica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 16074871 | Kód: 5345-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava č. 2_Suťažné podklady_SG_rozšírenie kanalizácie Príloha
2018\05\02
02.05.2018
 Oprava č. 1_Prílohy č. 5 SP_Zmluva o dielo_kanalizácia SG Príloha
2018\04\23
23.04.2018
 Oprava č. 1_Suťažné podklady_SG_rozšírenie kanalizácie Príloha
2018\04\20
20.04.2018
 Priloha_c_13_Druhy_kluc_odbornikov_podla_osob_pravneho_predpis Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_12_Vyhlásenie o elektronickej komunikácii Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_11_jed-formular Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_10_Vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_9_Technologicke_procesy_etapy Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_8_Zavazny_navrhom_realizacie_diela__vozidla__stroje_a_zariadenia Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_7_Zavazny_navrh_realizacie_diela__pracovnici Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_6_Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_5_Zmluva o dielo_kanalizácia SG Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Priloha_c_ 1_Projektova dokumentacia Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Suťažné podklady_SG_rozšírenie kanalizácie Príloha
2018\04\17
17.04.2018
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_5345_WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\04\17
17.04.2018
27.02.2020 11:15:07