Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | ŠOP SR/1141/2021 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 39433119 | Kód: ŠOP SR/1141/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 03:12:16